notes.blog.sk

Bezpečnostná politika a krízový manažment

Je možné krízu predpokladať, naplánovať metódy a prostriedky na jej zvládnutie a ešte aj elegantne vysvetliť, že sa nič nedeje?
| celý článok | právo | Skriptá | komentáre: 0

Petície, kontrola, sťažnosti, audit

Mimosúdne možnosti kontroly a ovplyvňovania výkonu verejnej moci.
| celý článok | právo | Skriptá | komentáre: 0

Ochrana utajovaných skutočností

Materiál, ktorý vláda Slovenskej republiky schválila pod názvom Koncepcia ochrany utajovaných skutočností ukazuje, že nekoncepčnosť vládla pri vytváraní systému ochrany, pretrváva a bude pretrvávať.
| celý článok | právo | Skriptá | komentáre: 0

Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014